Tvorba a sdílení vlastních originálních vzorů pro The Sims 3.

Pomocí nástroje Vytvoř vzor pro The Sims 3™ můžete navrhovat, tvořit a sdílet vlastní originální vzory. Ať už simíci touží po novém kostkovaném pyžamu nebo reprezentativnější dlážděné podlaze, mají nyní vše, co chtějí, prakticky na dosah ruky! V rámci nástroje lze využít desítek obrázků v Knihovně nálepek nebo systém vrstvení a úpravy vlastních obrázků, výsledné vzory však každopádně budou přesně takové, jaké si jejich autor přeje. Své kreativní možnosti rozšíříte snadným umístěním svých výtvorů ke sdílení online na Výměně The Sims 3.

FUNKCE A VLASTNOSTI:
  • Coby oficiální editor vzorů pro hru The Sims 3, je The Sims 3 Vytvoř vzor ideálním, snadno ovladatelným nástrojem pro tvorbu vlastních vzorů a jejich bezproblémové přenesení do hry.
  • Hráči mohou aplikovat nově vytvořené vzory na nábytek, oblečení, podlahy, stěny a další předměty svých simíků.
  • Tento výkonný, ale přesto na práci velmi jednoduchý nástroj je ideální pro všechny uživatele, ať už jde o začátečníky, nebo zkušené designéry.
  • Hráči si mohou prohlédnout své vzory v trojrozměrném náhledu jediným kliknutí a poté je exportovat přímo do hry.
  • Fanoušci hry mohou sdílet své vlastní vzory a stahovat ty od dalších hráčů na Výměně The Sims 3.

 
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI EA
Electronic Arts Inc, a její dceřiné a sesterské společnosti a poskytovatelé licencí (společně dále jen jako „EA“), vám udělují nepřenosnou, nevýhradní licenci ke stažení a/nebo instalaci a užití jedné kopie softwarového nástroje („nástroje“) a/nebo materiálů („materiály“) (společně dále jen jako „nástroje a materiály“) výhradně pro účely osobního nekomerčního užití ve spojení s produkty EA v souladu s níže uvedenými podmínkami.

EA náležejí veškerá práva, nároky a podíly k nástrojům a materiálům. Nejste oprávněni pozměňovat ani odstraňovat jakékoli ochranné známky nebo loga EA nebo autorské výhrady, které jsou součástí nástrojů a materiálů nebo produktů EA nebo které jsou k nim připojeny. Vaše právo k užití nástrojů a materiálů je omezeno výše uvedenou licencí a nejste jinak oprávněni kopírovat, vystavovat, šířit, předvádět, uveřejňovat, upravovat, vytvářet díla odvozená nebo jinak nástroje a materiály užívat. Aniž by tím byla omezena předchozí věta, nejste oprávněni upravovat, provádět reverzní inženýrství, zpětný překlad, licencovat, převádět, šířit, vytvářet díla odvozená nebo prodávat nástroje či užívat nástroje a materiály jiným komerčním způsobem. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, nejste oprávněni využívat nástroje a materiály k propagaci jiného produktu nebo podniku či jiných internetových stránek, které provozuje nebo propaguje serverový emulátor.

Jste oprávněni uvádět materiály vytvořené nástroji a materiály na svých osobních nekomerčních internetových stránkách k nekomerčnímu užití komunitou fanoušků produktů EA a za předpokladu, že tak učiníte, jste povinni umístit na vaše internetové stránky, na stejných internetových stránkách, kde se tyto materiály nacházejí, následující upozornění: „Tyto stránky nejsou podporovány ani nijak spojeny se společností Electronic Arts či jejími poskytovateli licencí. Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Herní obsah a materiály jsou chráněny autorským právem společnosti Electronic Arts Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena.“ Nebudete prohlašovat, že jsou vaše internetové stránky podporovány, schváleny či jinak spojeny s EA a jejími poskytovateli licencí nebo že je EA a jejími poskytovateli licencí podporován či schválen, anebo že je s nimi spojen jakýkoli další obsah.

TYTO NÁSTROJE A MATERIÁLY SE POSKYTUJÍ „TAK JAK JSOU“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI KRYTÝCH. EA SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PRODEJNOSTI A NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV.

JAKÉKOLI UŽITÍ, PRO NĚŽ SE V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁSTROJI A MATERIÁLY ROZHODNETE, JE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. EA VÁM NEZARUČUJE, ŽE TYTO NÁSTROJE A MATERIÁLY NEZPŮSOBÍ ŠKODU VAŠEMU POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU, SÍTI, SOFTWARU NEBO JINÉ TECHNOLOGII.

EA NEBUDE K TĚMTO NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM POSKYTOVAT PODPORU. V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁSTROJI A MATERIÁLY NEZASÍLEJTE PROSÍM SVÉ DOTAZY (TELEFONICKY ČI E-MAILEM) ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE SPOLEČNOSTI EA, NEBOŤ SPOLEČNOST EA VÁM NA TYTO DOTAZY NEBUDE SCHOPNA ODPOVÍDAT.

EA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI PŘÍMOU, NÁSLEDNOU, NAHODILOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINOU ŠKODU ČI NÁHRADU ŠKODY NAD BĚŽNOU KOMPENZACI, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO LICENCÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE EA BYLA O MOŽNOST TÉTO ŠKODY INFORMOVÁNA.

EA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI UKONČIT DOSTUPNOST TĚCHTO NÁSTROJŮ A MATERIÁLŮ NEBO JI UPRAVIT BEZ JAKÉHOKOLI ZÁVAZKU VŮČI KOMUKOLI.

Zavazujete se EA na její žádost hájit, odškodnit a chránit před veškerou odpovědností, nároky a výdaji, včetně nákladů na právní zastoupení, které vyplývají z porušení této licence a/nebo vaše používání či zneužívání těchto nástrojů a materiálů.

EA je oprávněna nástroje a materiály zpřístupnit na svých internetových stránkách ve Spojených státech amerických a/nebo v Kanadě a/nebo v Evropské unii. Vaší výhradní odpovědností je obeznámení se a dodržování veškerých federálních, státních a místních právních předpisů, které se mohou vztahovat k vašemu používání nástrojů a materiálů v místě vašeho pobytu. Stažením nástrojů a materiálů se zaručujete, že se nenacházíte v jakékoli zemi, nebo neuskutečňujete vývoz nástrojů a materiálů ve prospěch jakékoli osoby nebo na místo, na které Spojené státy americké a/nebo Kanada a/nebo Evropská unie nebo její členské státy uvalily embargo dovozu zboží.

EA je oprávněna tuto licenci kdykoli, dle vlastního uvážení, odebrat nebo ukončit, ať s udáním či bez udání důvodu. Po ukončení licence jste povinni nástroje a materiály EA zničit nebo vrátit. Tato licence se řídí autorským právem USA a kalifornským právem (aniž by tím dotčen konflikt práva) a v souvislosti s nástroji a materiály představuje mezi EA a vámi úplné ujednání.

V případě, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, klepněte prosím na „Přijmout“. Pokud s nimi nesouhlasíte, klepněte na „Odmítnout“. Pokud odmítnete, nesmíte nástroje a materiály používat.
   Přečetl(a) jsem si a souhlasím se smluvními podmínkami služby EA Online.
PC
MAC