Nástroj The Sims™ 3 Vytvoř svět – BETA
Vytvořte si vlastní svět pro The Sims 3

Vyzkoušejte si sami, jaké to je stvořit svět! S pomocí betaverze nástroje The Sims™ 3 Vytvoř svět si můžete dát vzniknout originálním světům podle vlastního návrhu. Nástroj si můžete stáhnout zcela zdarma a pracovat stejně jako vývojáři týmu The Sims 3, kteří jeho prostřednictvím designují prostředí a města do hry.  Navrhněte a vybudujte svým simíkům zcela nový svět, nebo začněte tvořit na předpřipravených šablonách krajiny Sunset Valley nebo Riverview. Otevřete další prostor pro svou kreativitu a sdílejte vaše výtvory online na Výměně The Sims 3 Exchange.

VLASTNOSTI

  • Pro simíky navrhujte úplně nové světy, od tvaru terénu a cest až po umístění pozemků a charakteristických staveb, jako jsou vodní věže nebo majáky.
  • Začněte budovat na zelené louce, nebo upravovat terény, na jejichž základě stojí Sunset Valley a Riverview.
  • Zkušenější designéři si do nástroje mohou importovat grafiku z Photoshopu nebo jiných programů.
  • V betaverzi nástroje The Sims 3 Vytvoř svět rozšíříte své krajinářské a budovatelské možnosti o prvky z doplňku The Sims 3 Cestovní horečka a předměty z The Sims 3 Store.
  • Své světy sdílejte na Výměně The Sims 3.

Instrukce

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI EA

Electronic Arts Inc, a její dceřiné a sesterské společnosti a poskytovatelé licencí (společně dále jen jako „EA“), vám udělují nepřenosnou, nevýhradní licenci ke stažení a/nebo instalaci a užití jedné kopie softwarového nástroje („nástroje“) a/nebo materiálů („materiály“) (společně dále jen jako „nástroje a materiály“) výhradně pro účely osobního nekomerčního užití ve spojení s produkty EA v souladu s níže uvedenými podmínkami.

EA náležejí veškerá práva, nároky a podíly k nástrojům a materiálům. Nejste oprávněni pozměňovat ani odstraňovat jakékoli ochranné známky nebo loga EA nebo autorské výhrady, které jsou součástí nástrojů a materiálů nebo produktů EA nebo které jsou k nim připojeny. Vaše právo k užití nástrojů a materiálů je omezeno výše uvedenou licencí a nejste jinak oprávněni kopírovat, vystavovat, šířit, předvádět, uveřejňovat, upravovat, vytvářet díla odvozená nebo jinak nástroje a materiály užívat. Aniž by tím byla omezena předchozí věta, nejste oprávněni upravovat, provádět reverzní inženýrství, zpětný překlad, licencovat, převádět, šířit, vytvářet díla odvozená nebo prodávat nástroje či užívat nástroje a materiály jiným komerčním způsobem. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, nejste oprávněni využívat nástroje a materiály k propagaci jiného produktu nebo podniku či jiných internetových stránek, které provozuje nebo propaguje serverový emulátor.

Jste oprávněni uvádět materiály vytvořené nástroji a materiály na svých osobních nekomerčních internetových stránkách k nekomerčnímu užití komunitou fanoušků produktů EA a za předpokladu, že tak učiníte, jste povinni umístit na vaše internetové stránky, na stejných internetových stránkách, kde se tyto materiály nacházejí, následující upozornění: „Tyto stránky nejsou podporovány ani nijak spojeny se společností Electronic Arts či jejími poskytovateli licencí. Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Herní obsah a materiály jsou chráněny autorským právem společnosti Electronic Arts Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena.“ Nebudete prohlašovat, že jsou vaše internetové stránky podporovány, schváleny či jinak spojeny s EA a jejími poskytovateli licencí nebo že je EA a jejími poskytovateli licencí podporován či schválen, anebo že je s nimi spojen jakýkoli další obsah.

TYTO NÁSTROJE A MATERIÁLY SE POSKYTUJÍ „TAK JAK JSOU“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI KRYTÝCH. EA SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PRODEJNOSTI A NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV.

JAKÉKOLI UŽITÍ, PRO NĚŽ SE V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁSTROJI A MATERIÁLY ROZHODNETE, JE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. EA VÁM NEZARUČUJE, ŽE TYTO NÁSTROJE A MATERIÁLY NEZPŮSOBÍ ŠKODU VAŠEMU POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU, SÍTI, SOFTWARU NEBO JINÉ TECHNOLOGII.

EA NEBUDE K TĚMTO NÁSTROJŮM A MATERIÁLŮM POSKYTOVAT PODPORU. V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁSTROJI A MATERIÁLY NEZASÍLEJTE PROSÍM SVÉ DOTAZY (TELEFONICKY ČI E-MAILEM) ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE SPOLEČNOSTI EA, NEBOŤ SPOLEČNOST EA VÁM NA TYTO DOTAZY NEBUDE SCHOPNA ODPOVÍDAT.

EA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI PŘÍMOU, NÁSLEDNOU, NAHODILOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINOU ŠKODU ČI NÁHRADU ŠKODY NAD BĚŽNOU KOMPENZACI, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO LICENCÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE EA BYLA O MOŽNOST TÉTO ŠKODY INFORMOVÁNA.

EA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI UKONČIT DOSTUPNOST TĚCHTO NÁSTROJŮ A MATERIÁLŮ NEBO JI UPRAVIT BEZ JAKÉHOKOLI ZÁVAZKU VŮČI KOMUKOLI.

Zavazujete se EA na její žádost hájit, odškodnit a chránit před veškerou odpovědností, nároky a výdaji, včetně nákladů na právní zastoupení, které vyplývají z porušení této licence a/nebo vaše používání či zneužívání těchto nástrojů a materiálů.

EA je oprávněna nástroje a materiály zpřístupnit na svých internetových stránkách ve Spojených státech amerických a/nebo v Kanadě a/nebo v Evropské unii. Vaší výhradní odpovědností je obeznámení se a dodržování veškerých federálních, státních a místních právních předpisů, které se mohou vztahovat k vašemu používání nástrojů a materiálů v místě vašeho pobytu. Stažením nástrojů a materiálů se zaručujete, že se nenacházíte v jakékoli zemi, nebo neuskutečňujete vývoz nástrojů a materiálů ve prospěch jakékoli osoby nebo na místo, na které Spojené státy americké a/nebo Kanada a/nebo Evropská unie nebo její členské státy uvalily embargo dovozu zboží.

EA je oprávněna tuto licenci kdykoli, dle vlastního uvážení, odebrat nebo ukončit, ať s udáním či bez udání důvodu. Po ukončení licence jste povinni nástroje a materiály EA zničit nebo vrátit. Tato licence se řídí autorským právem USA a kalifornským právem (aniž by tím dotčen konflikt práva) a v souvislosti s nástroji a materiály představuje mezi EA a vámi úplné ujednání.

V případě, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, klepněte prosím na „Přijmout“. Pokud s nimi nesouhlasíte, klepněte na „Odmítnout“. Pokud odmítnete, nesmíte nástroje a materiály používat.

   Přečetl(a) jsem si a souhlasím se smluvními podmínkami služby EA Online.
Kompatibilní s The Sims 3, verze: 1.67
Stáhnout
Kompatibilní s The Sims 3, verze: 1.69
Stáhnout
Ověřte si, že máte správnou verzi The Sims 3. Číslo verze najdete v levém dolním rohu spouštěče The Sims 3